Gemeente Eijsden-Margraten digitaal nachtregister Gemeente Eijsden-Margraten

Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik gebruik maken van het nachtregister?
Volgens artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:37 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Eijsden-Margraten 2015 (Apv) moeten houders van een inrichting een nachtregister bijhouden. Onder inrichting wordt verstaan: elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft (artikel 2:35 Apv).

Wie moet ik registeren in het nachtregister?
U moet iedereen registreren die u in het kader van de uitoefening van uw beroep of bedrijf de mogelijkheid van nachtverblijf of de gelegenheid tot kamperen verschaft.

Welke gegevens moet ik registeren in het nachtregister?
Van de personen die bij u verblijven moet u naam, woonplaats, dag van aankomst, dag van vertrek en aard van het overlegde document in het nachtregister invoeren.

Is het verplicht zich te laten inschrijven in het nachtregister?
Degene die in een inrichting (bijv. de verhuurde recreatiewoning) nachtverblijf houdt, is verplicht de gevraagde gegevens in het kader van het nachtregister volledig en naar waarheid te verstrekken aan de houder van de inrichting of de feitelijk leidinggevende van de inrichting (artikel 2:38 Apv).

Moet ik mij als eigenaar inschrijven in het nachtregister als ik in mijn eigen recreatiewoning verblijf?
Nee. In dat geval bent u niet verplicht om u te registeren in het nachtregister. Er is immers geen sprake van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Zijn er ook nog andere redenen waarom ik personen niet hoef in te schrijven in het nachtregister?
Personen die niet in het kader van de uitoefening van uw beroep of bedrijf in uw inrichting nachtverblijf houden (zoals familie, vrienden of kennissen), hoeven zich niet in te schrijven in het nachtregister.

Vrienden, kennissen en familie maken ook gebruik van mijn recreatiewoning. Moet ik
deze registreren in het nachtregister?

Alleen als uw vrienden, kennissen of familie in het kader van de uitoefening van uw beroep of bedrijf in uw inrichting nachtverblijf houden, moet u hen registreren in het nachtregister.

Ik zou het nachtregister als registratiesysteem willen gebruiken voor alle personen,
dus ook vrienden, familie en kennissen die in mijn recreatiewoning verblijven.

Nee, daar is het systeem niet voor bedoeld.

Kan ik dan mijn eigen reserveringssysteem koppelen aan het nachtregister?
Nee, dit is niet mogelijk. Om de veiligheid van de opgeslagen gegevens te kunnen garanderen, is besloten om geen koppelvlakken met andere systemen mogelijk te maken.

Ik ben wel eigenaar maar de verhuur wordt door een andere partij geregeld. Kan ik de registratie dan ook door iemand anders laten doen?
Ja. Houdt u er in dat geval wel rekening mee dat u als eigenaar van een recreatiewoning, die tegen vergoeding wordt verhuurd, verantwoordelijk blijft voor het correct gebruik van het nachtregister. Verder zult u afspraken moeten maken met de tussenpersoon over de afdracht van de toeristenbelasting. Deze wordt namelijk in de praktijk in rekening gebracht bij de partij die de gegevens invoert.

Ik heb per ongeluk een persoon dubbel ingevoerd of een fout gemaakt tijdens het invoeren. Kan ik dit nog herstellen?
Zolang u de persoon niet heeft opgeslagen kunt u dit gewoon wijzigen in het registratiesysteem. Nadat u bevestigd heeft, kunt u alleen nog maar de vertrekdatum wijzigen en niet meer de persoonsgegevens of de dag van aankomst als deze datum al is verstreken.

Een fout kan natuurlijk altijd voorkomen. Daarom kunt u in die gevallen waar u geen wijziging meer kunt aanbrengen, dit via het contactformulier melden. Meld hierbij duidelijk wat de fout is en in welke persoonsregistratie de fout zit. De daartoe gemachtigde medewerker van de gemeente corrigeert dit dan voor u.

Ik heb geen bedrijf en dus ook geen KvK nummer. Ik verhuur sporadisch mijn recreatiewoning. Hoe kan ik mij dan registeren?
In dit geval kunt u volstaan met het invullen van een min-teken (-) in de vakken “bedrijfsnaam” en “kvk nummer”. U wordt dan in het systeem van het nachtregister geregistreerd als verhuurder.

Waarom moet ik het ID-nummer invullen van personen die nachtverblijf houden?
U bent niet verplicht dit in te vullen. Het ID-nummer is een persoonlijk nummer in Nederland.

Moet ik als eigenaar van de recreatiewoning toeristenbelasting betalen als ik verblijf houd in mijn eigen woning?
Nee. Dit is zo vastgelegd in de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Eijsden-Margraten 2015.

Hoef ik dan ook geen toeristenbelasting te betalen als vrienden, kennissen of familie in de recreatiewoning verblijven?
Indien u vrienden, kennissen of familie zonder vergoeding in welke vorm dan ook gebruik laat maken van uw recreatiewoning bent u geen toeristenbelasting verschuldigd. Alleen als u de recreatiewoning tegen een vergoeding, in welke vorm dan ook, aan vrienden, kennissen of familie ter beschikking stelt, bent u toeristenbelasting verschuldigd. Let op: deze vergoeding kan bijvoorbeeld ook in natura zijn.

Kan ik mijn aangifte toeristenbelasting ook nog steeds op de huidige wijze doen?
Ja, die mogelijkheid bestaat nog steeds. Het nachtregister is geen systeem dat specifiek bedoeld is voor de aangifte toeristenbelasting. Echter, omdat u in het nachtregister alleen de gegevens hoeft in te vullen van personen die tegen vergoeding in uw recreatiewoning verblijven, is dit ook bepalend voor het aantal overnachtingen dat u moet opgeven bij de aangifte. Als extra service voor u als verhuurder hebben wij daarom gemeend het systeem zo in te richten dat de ingevoerde gegevens ook gebruikt kunnen worden voor uw aangifte toeristenbelasting.

Wie kan de gegevens inzien die ik heb ingevoerd in het nachtregister?
Buiten u zelf, kunnen alleen de BOA en de medewerker handhaving van de gemeente Eijsden-Margraten de gegevens inzien.

Heeft de politie of de BsGW dan geen inzage in mijn ingevoerde gegevens?
Nee, zowel de politie als BsGW hebben geen inzage in het Digitale Nachtregister. De politie kan alleen gegevens opvragen als dit via het Openbaar Ministerie gevorderd wordt en de gemeente verplicht wordt gesteld medewerking te verlenen. De BsGW kan van de gemeente alleen het adres van de verhuurder van de recreatiewoning en het aantal overnachtingen krijgen om de aanslag voor de toeristenbelasting te checken. Er worden geen gegevens van huurders/verblijvers verstrekt.

Hoe worden de gegevens opgeslagen?
De gegevens die u invoert worden opgeslagen in een beveiligde omgeving waar alleen u en de gemeente toegang tot hebben. Daarbij is de fabrikant van de software verplicht om enkele keren per jaar te testen of de veiligheid van de opgeslagen gegevens nog voldoende is. Data-lekken moeten direct bij de gemeente gemeld worden zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden.

Wie voert de controle op het nachtregister uit?
De gemeente voert controles uit op het gebruik van het Digitale Nachtregister. Dit kan een administratieve controle zijn van het systeem of een fysieke controle op de locatie zelf. In dat laatste geval zal de BOA zich bij de verhuurder melden en aan hand van het Digitale Nachtregister controleren of de recreatiewoning wel of niet in gebruik is.

Wat als de buitengewoon opsporingsambtenaar constateert dat het nachtregister onvolledig is?
We gaan ervan uit dat elke verhuurder zijn nachtregister goed bijhoudt. Mocht echter blijken dat dit niet het geval is dan krijgt u in eerste instantie een waarschuwing. Blijkt daarna bij her-controle dat het nachtregister nog steeds niet goed wordt bijgehouden, dan loopt u het risico dat er tegen u proces verbaal wordt opgemaakt omdat u niet voldoet aan artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht. Het Openbaar Ministerie kan tot strafvervolging overgaan en u een boete opleggen. Tevens is het mogelijk dat het bevoegd gezag overgaat tot bestuursrechtelijke handhaving. Hierbij kunt u denken aan de oplegging van een last onder dwangsom.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Contactgegevens

U kunt natuurlijk ook altijd op een andere manier contact met ons opnemen:

Gemeente Eijsden-Margraten
Postbus 10
6269 ZG Margraten
Tel.: 043 - 458 84 88
E-mail: info@eijsden-margraten.nl